Må børn køre på et elektrisk løbehjul?

De elektriske løbehjul blevet populære herhjemme. Det skyldes blandt andet det store udvalg, der er af de ”grønne” og fleksible køretøjer. Du kan finde løbehjul med motor, der er lavet i forskellige designs og med forskelligt omfang af egenskaber og funktioner.

Når du kører på elektriske transportmidler, skal du være bekendt med de gældende regler på området. Og har du nysgerrige børn eller unge mennesker, der er interesserede i at køre på et el løbehjul, skal du være bekendt med aldersgrænser for lovlig kørsel på de elektriske køretøjer. Læs med videre og få styr på reglerne omkring børn og kørsel på elektriske løbehjul.

Få et overblik over de gældende regler på området

Det er ikke kun fartbegrænsningen, der er sat regler op i forhold til, når det kommer til løbehjul med motor. Der er også vedtaget regler for aldersgrænse for at måtte køre på et elektrisk løbehjul. Herunder ser du et overblik over de regler og krav, der er gældende i Danmark på området for el løbehjul:

  • Føreren skal være fyldt 15 år (Det er dog tilladt for børn under 15 år, at køre på elektrisk løbehjul, hvis de er i følge med en over 18 år)
  • Der må kun køres på cykelsti
  • Du skal trække løbehjulet over fodgængerfelter
  • Løbehjulet må kun føres af én person
  • Du må køre op til 20 km/t
  • Der skal være for- og baglys på transportmidlet (tændt hele døgnet)
  • Løbehjulet skal være CE-godkendt
  • Vægten af løbehjulet må maksimalt være 25 kg.
  • Kørsel på el-løbehjul er omfattet af samme færdselsregler som for cykler (herunder regler i forhold spirituskørsel og kørsel i narkopåvirket tilstand)

Som oversigten viser, er der regler, som gælder både i forbindelse med anskaffelse af løbehjul, forberedelse før kørsel og selve kørslen.

Overtrædes én eller flere af disse regler, kan det føre til en bøde på 700-1.000 kroner. Det vil være individuelt, hvad størrelsen af bøden vil ligge på, da det afhænger af en konkret vurdering fra politiet omkring forseelsen.

Det er vigtigt både for din egen og for dine medtrafikanters sikkerhed, at du har styr på og overholder reglerne. Som følge af farten på de elektriske løbehjul er der vedtaget klare regler for, hvornår børn og unge må køre på de smarte og moderne transportmidler med motorer.

Særligt om aldersgrænser

Som udgangspunkt er det i Danmark tilladt for unge, der er fyldt 15 år at køre på elektrisk løbehjul. Der gælder undtagelser i forhold til denne regel.

Køres der i selskab med voksen over 18 år, og køres der forsvarligt og efter reglerne, må en ung under 15 år lovligt køre på de elektriske transportmidler. Der gælder samme regler og krav til kørsel på løbehjulet for det unge menneske under 15 år.

Det påhviler altid føreren af et køretøj at overholde alle gældende regler og være bekendt med, hvordan han eller hun skal gebærde sig i trafikken. Reglerne for kørsel på løbehjul med motor justeres og tilpasses løbende.

Når du er fyldt 15 år, er det dit ansvar at sikre, at indretning af og tilstanden på dit løbehjul lever op til reglerne. Når du kører med børn eller unge under 15 år, er det ligeledes dig, der har det overordnede ansvar for både dit ejet køretøj og for det andet løbehjul.

Skulle det ske, at et barn eller en ung under 15 år kører alene på elektrisk løbehjul, og at vedkommende stoppes af politiet, vil der blive taget kontakt til barnets/den unges forældre.

Der gælder særlige regler vedrørende børn og kørsel på elektriske løbehjul, når det kommer til skiltede lege- og opholdsområder. Her er du som voksen ikke pålagt at skulle have dit barn eller unge mennesker under 15 år under opsyn, når der leges og køres. Der skal dog altid udvises hensyn til andre mennesker, når dit barn er aktiv på et elektrisk løbehjul.

Dette skal du have styr på med dit elektriske løbehjul

Løbehjulene udstyres med forskellige motorer, og de designes til at kunne præstere en bestemt topfart. Selvom du har et transportmiddel, der kan køre op til 30-45 km/t, er du stadig pålagt at overholde fartgrænsen på 20 km/t ved ren motorkraft. Der findes gode el løbehjul til børn, som er nemme at indstille i højden, og som ikke er i stand til at køre mere end de lovlige 20 km/t.

Før du kører afsted på løbehjulet alene eller sammen med et barn under 15 år, skal du efterse begge køretøjer for at sikre, at de lever op til reglerne. Det er særligt lys og reflekser, du skal tjekke efter, før du kører ud i trafikken på dit køretøj. Dit og dit barns elektriske løbehjul skal være udstyret med tilstrækkeligt lys både foran og bagpå. Begge lys skal kunne ses på minimum 300 m. afstand.

Der er krav om, at forlygten enten skal lyse op i hvidt eller gulligt skær, og at baglygten udgøres af rødt skær (på samme måde som det er gældende for cyklister). Der skal køres med tændt for- og baglygte, både når det er lyst og mørkt.

Foruden lys skal der også være reflekser på løbehjulet. Disse skal befinde sig hhv. foran, bagpå samt på siderne. Mens reflekserne foran skal være hvide, skal dem bagpå være røde, så de komplimenterer farverne på lysene. Reflekserne på siderne skal være enten hvide eller gule.

Om forsikring af el løbehjul og brug af cykelhjelm

Uanset om det er et barn, en ung eller en voksen, der kører på elektrisk løbehjul, anbefales det, at der bruges cykelhjelm. Det er et ikke krav, at der bruges hjelm i forbindelse med kørsel på elektriskdrevet løbehjul. Dog er det påvist fra store studier med tilskadekomne cyklister, at brugen af beskyttelse omkring hovedet reducerede risikoen for varige mén og skader med omkring 50%.

Det bedste valg er enten en certificeret cykelhjelm eller en MTB-hjelm/ Mips cykelhjelm. Og du kan læse mere her om Hvad er mips cykelhjelm.

Begge typer af cykelhjelme findes i børnevenlige designs og udgaver, så både dreng og pige kan blive sikkert og forsvarligt kørende i trafikken. På samme måde som det ikke er et lovkrav for dig selv eller dit barn at bære hjelm under kørsel på løbehjul med motor, er det heller ikke et krav, at transportmidlet er forsikret.

Dog er det væsentligt, at du i forbindelse med køb af løbehjul til dig selv eller dit barn undersøger, hvordan dit forsikringsselskab forholder sig i forhold til selvrisiko. I værste fald kan det føre til, at det er dig, der står for at dække skader, som er forvoldt på andre mennesker eller deres materiel.

Artikel er udarbejdet i samarbejde med rideelectric.dk